Законодавство

З А К О Н    У К Р А Ї Н И

                      Про соціальні послуги

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.358 )

  { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 1891-IV ( 1891-15 ) від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.537
   N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.535
   N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N   9, ст.76
   N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011, ВВР, 2011, N 42, ст.435
   N 3739-VI ( 3739-17 ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.173
   N 4523-VI ( 4523-17 ) від 15.03.2012, ВВР, 2013, N   3, ст.22
   N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012
   N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 }
 

     Цей Закон   визначає   основні   організаційні та правові засади
надання соціальних   послуг   особам,   які   перебувають   у   складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.


 


 З А К О Н   У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України "Про інформацію"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.313 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650;
2000 р., N 27, ст. 213; 2002 р., N 29, ст. 194; 2003 р., N 28,
ст. 214; 2004 р., N 11, ст. 141, N 32, ст. 394; 2005 р., N 33,
ст. 429; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 10, ст. 63, N 12,
ст. 86, N 23, ст. 160) зміни, виклавши його в такій редакції: 


 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про громадські об'єднання

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 1, ст.1)

 

{Зміни до Закону див. в Законі № 5026-VI від 22.06.2012}

 

Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

 

 


© 2015 ARD. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна . Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL .
Кресло мешок их экокожи можно приобрести с доставкой в магазине http://magic-puff.ru.