Проекти
Школа соціальної економіки PDF Друк e-mail

 

Внутрішній номер 2013-0010-PAR
Назва Школа соціальної економіки
Сфера діяльності Розвиток підприємницьких ініціатив
Періoд дiї Жовтень 2013 - Березень 2014
Територія дії Україна (Донецька та Луганська області)
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку Донбас
Партнери Агентство місцевого розвитку м.Свентохловіце
Фінансова підтримка RITA (Study to Poland), Агентство розвитку м.Свентохловіце, Агентство регіонального розвитку «Донбас»
Стислий опис

Загальною метою проекту є комплексне навчання представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування та підприємців Донецької та Луганської області, мотивуюче до створення та підтримки соціальних підприємств в Україні. Перший етап - відбір українських учасників для візиту до Польщі, людей, що зацікавлені в бенчмаркинге зарубіжного досвіду, здатні до генерування та впровадження нових ідей на своїх територіях. Проведення круглих столів в м.Донецьк, Торез, Донецької області, м. Новоайдарі, Луганської області, за участю представників громадських організацій, органів місцевого самоврядування та підприємців. Другий етап проекту - візит української групи до Польщі. Знайомство з соціальними підприємствами та кооперативами в містах: Светлохловіце , Краків , Глівіце , Катовіце, аналіз польського досвіду зі створення та функціонування таких підприємств, вивчення можливостей перенесення і використання цього досвіду та окремих його елементів в конкретних українських умовах. Пошук партнерів з польської сторони для впровадження сумісних соціальних ініціатив. Третій етап - проведення учасниками візиту інформаційні зустрічей в містах Донецьк, Торез (Донецької обл.) та Новоайдарі та Новоайдарському районі (Луганської обл.) з представниками органів місцевого самоврядування, громадськості та підприємцями з метою планування та сприяння впровадженню в життя соціальних проектів, створення соціальних підприємств, кооперативів. 

Поточний стан Виконується
 
Проект "Розвиток організацій на основі територіальних спільнот в Луганській та Донецькій областях" PDF Друк e-mail

 

Внутрішній номер 2000-00105.05
Назва Розвиток організацій на основі територіальних спільнот в Луганській та Донецькій областях
Сфера діяльності Розвиток громад
Періoд дiї жовтень 2011 - Вересень 2013
Територія дії Україна (Донецька та Луганська області)
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку Донбас
Фінансова підтримка Фонд Ч.С.Мотта
Стислий опис

Люди в Донецькій області, зокрема в малих містах та сільських районах, страждають від безробіття, низьких доходів, відсутності соціальних послуг, транспортних і медичних послуг, поганий інфраструктури (дороги, вуличне освітлення, об'єкти утилізації відходів), відсутність інфраструктури для дозвілля, культури та спорту, серйозних екологічних проблем (погана якість води, забруднення повітря, підвищення рівня підземних вод, нестача насаджень). Місцеві органи влади знають про ці проблеми, проте вони не мають достатньо ресурсів і можливостей, щоб вирішити їх. В деяких випадках місцеві влади ігнорують ці проблеми і потреби місцевих жителів. Донецькі обласні власті також не змогли допомогти в рішенні або пом'якшення цих проблем. В результаті, члени територіальних громад залишилися одні перед своїми проблемами.

Поточний стан Виконується
 
Проект : «Зниження бідності через покращення життєвих умов членів громад та посилення громад в Україні» (2011 -2013) PDF Друк e-mail

 

Внутрішній номер P 965
Назва Зниження бідності через покращення життєвих умов членів громад та посилення громад в Україні
Сфера діяльності Розвиток громад
Періoд дiї 2011-2013
Територія дії Україна (Донецька область)
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку Донбас
Фінансова підтримка Шведський центр кооперації
Стислий опис

Головною ідеєю проекту є створення ефективного механізму в малих спільнотах в Донецькому регіоні для бідних людей, що в свою чергу зробить можливим підвищити соціальну відповідальність і активність людей, отримати більше влади в свої руки на місцевому рівні. Фокус проекту буде спрямований на розвиток різних форм організації бідних людей на місцевому рівні та підтримка їх ініціатив в області кооперування, адвокасі, підприємництва. Ці ініціативи та ідеї допоможуть підвищити їх добробут і життєві умови. Даний проект спрямований на вирішення ключових проблем які притаманні людям з низькою соціальною відповідальністю в своїх спільнотах, особливо в сільській місцевості, які виражаються в низькому рівні громадської організації в спільнотах та відсутності влади в руках бідних людей. Головні методи, використовувані в проекті для вирішення ключових проблем такі: - Ініціювання та просування в спільнотах ідей кооперації та розвитку громадських організацій як можливості адаптації населення до кризової ситуації; - Навчання цільової аудиторії принципам кооперації (створення та розвиток соціальних кооперативів), об'єднання і участь в громадських організаціях, програмам адвокасі через навчання в "Школі соціальної економіки"; - Просування та ініціювання екологічного мислення у жителів спільнот завдяки розвитку дбайливого ставлення до навколишнього середовища та розвитку біоенергетики.

Поточний стан Виконано
 
Проект «Інвестиції у майбутнє» 2009-2011 PDF Друк e-mail
 
Внутрішній номер 2000-00105.04
Назва Інвестиції у майбутнє
Сфера діяльності Розвиток громад
Періoд дiї 2009-2011
Територія дії Україна (м.Стаханов, м.Амвросіївка, м.Докучаєвськ, м.Мебальцеве, м.Торез, м.Ольховатка, с.Многопілля, с.Новоселідове)
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку Донбас
Фінансова підтримка Фонд Ч.С.Мотта
Стислий опис

Мета проекту : допомога у реалізації прагнень людей покращити свої життєві умови в місцевих громадах. Покращити надання послуг організаціями які створені на основі громад для членів місцевих територіальних співтовариств у напрямку подолання бідності та покращення життєвих умов мешканців громад.

Завдання проекту : Покращення кооперації в місцевих громадах серед всіх мешканців у напрямку вирішення соціально-економічних проблем. Покращення та зміцнення процесів надання освіти для місцевих лідерів з метою їхнього персонального зростання та удосконалення своїх навичок. Зміцнення процесів обміну інформацією в громадах. Підтримка у розвитку потенціалу організацій на основі громад Підтримка у створенні Коаліції громад у Донецькому регіоні.

Поточний стан Виконано
 
Проект «Развитие кооперации и усилий населения, направленных на преодоление бедности» (2008) PDF Друк e-mail
 
Внутрішній номер No. 024/2008
Назва Развитие коопераций и усилий населения, направленніх на преодоление бедности
Сфера діяльності Развитие громад
Періoд дiї 2008-2009
Територія дії Украина (Донецкая и Луганская области)
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку Донбас
Фінансова підтримка

Шведский центр развития кооперации

Стислий опис

Цель проекта Улучшение жизненных условий среди жителей громад, которые обращаются за помощью в Информационные центры Этот проект является продолжением предшествующего проекта P 965 "Развитие кооперации как путь решения проблем депрессивных территорий" (2006 - 2008) который реализуется в донецком регионе и имеет главную цель улучшение качества жизни жителей на депрессивных территориях Донецкого региона, через внедрение новых знаний и способностей в области развития кооперации и образовательных программ для членов кооперативов. АРР «Донбасс» и SCC имеет длительный опыт сотрудничества с 2003, когда был реализован проект "Местная кооперация и развитие бизнеса на основе социальной экономики" и привнесение Шведского опыта в развитии кооперативов и разработке местных инициатив базирующихся на основах социальной экономики.

Поточний стан Виконано
 
Проект “Шляхи з бідності» (2006 – 2009) PDF Друк e-mail

Внутрішній номер No. 023/2006
Назва Шляхи з бідності 2006-2009
Сфера діяльності Розвиток громад
Періoд дiї 2006-2009
Територія дії Україна (Донецька та Луганська області)
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку Донбас
Фінансова підтримка Фонд Ч.С.Мотта
Стислий опис

Мета: Залучення громадян до впровадження механізмів подолання бідності в шахтарських громадах та сільських районах Донбасу.

Завдання проекту:

  1. Сприяння створенню практичних територіальних співтовариств (громад) в трьох шахтарських містах (до 100 000 мешканців) та трьох сільських районах донецького регіону.
  2. Запровадження для лідерів громад комплексного інструментарію подолання бідності у трьох шахтарських містах та трьох сільських районах Донецького регіону.
  3. Проведення освітньої програми в трьох шахтарських містах та трьох сільських районах Донецького регіону, яка складатиметься з 12 тренінгових сесій для кожного обраного міста.
  4. Привнесення нових форм ділової активності в громадах на основі створення кооперативів, які будуть основою для створення нових робочих місць в обраних громадах та селищах та сприяти реалізації господарчих ініціатив, спрямованих на покращення життєвих умов мешканців.
  5. Формування інформаційного поля— розвиток інформаційних центрів та інформаційного простору.
  6. Відбір території для участі в проекті.
Поточний стан Виконано
 
Проект: Прозоре самоврядування в Україні-II етап PDF Друк e-mail

 

Внутрішній номер No. 022/2006
Назва Прозоре самоврядування в Україні-II етап
Сфера діяльності Місцеве самоврядування
Періoд дiї 04-11.2006
Територія дії Польща (м. Люблін, м. Ленчна), Україна (м. Стаханов, м. Торез, м. Амвросіївка)
Організація-виконавець Фонд Розвитку Місцевої Демократії
Партнери Агентство регіонального розвитку Донбас
Фінансова підтримка

PAUCI

Стислий опис

Проект є другим етапом освітньої програми для українських працівників самоврядування у області управління публічною адміністрацією, розроблений на основі Лабораторії "Прозора Гміна". У проекті будуть проведені семінари і навчальні візити для 3 українських органів самоврядування і буде розроблена українська модель "6 Правил доброго управління", яка була узята з досвіду Лабораторії "Прозора Гміна". Важливим елементом проекту буде розповсюдження хороших практик управління адміністрацією через прямі контакти бенефіцарієв проекту з польськими органами самоврядування і проведення польсько-української конференції в Донбасі. В рамках реалізації буде видана польсько-українська брошура "Програма прозоре самоврядування-пропозиції для міст Донбасу"

Поточний стан Виконано
 
Проект: Розвиток кооперативів як шлях рішення проблем депресивних територій PDF Друк e-mail

 

Внутрішній номер No. 021/2006
Назва Розвиток кооперативів як шлях рішення проблем депресивних територій
Сфера діяльності Cтворення кооперативного руху
Періoд дiї 2006-2008
Територія дії Регіон - Донбас, Україна
Організація-виконавець Агентство регіонального розвитку "Донбас"
Партнери   Агентство Розвитку Кооперації і Соціальної Економіки
(м. Карлштад, Швеція)
Фінансова підтримка

Шведський центр кооперативного розвитку (Стокгольм, Швеція)

Стислий опис

Мета проекту: покращення якості життя мешканців депресивних територій через отримання нових знань та навичок за допомогою створення кооперативів та освітніх (просвітницьких) програм для членів кооперативів на основі Шведського досвіду.Довгостроковою метою проекту є поліпшення життєвих умов людей, що живуть на депресивних територіях. Розвиток людських ресурсів для вирішення проблем бідності і зменшення рівня безробіття.

Задачі проекту :

  1. Вдосконалення та зміцнення освітнього компоненту в роботі з мешканцями шахтарських селищ завдяки діяльності Центрів з розвитку кооперації та підтримки підприємництва;
  2. Зміцнення інформаційного компоненту в роботі проекту завдяки консультаційній роботі Центрів серед членів кооперативів;
  3. Співпраця мешканців громад у вирішенні проблем СНІДу та впровадження освітніх програм з цієї проблематики;
  4. покращення екологічної ситуації в шахтарських громадах завдяки популяризації концепції "зеленого бізнесу";
Поточний стан Виконано
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 4
© 2015 ARD. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна . Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL .