Штат співробітників

 

В’ячеслав КОВАЛЬ

м. Донецьк

голова правління

директор Агентства регіонального розвитку «Донбас»
, ,

моб. +38050 3681263 , служб. +380623457429

Має значний досвід професійної діяльності у сфері регіонального і місцевого розвитку. Предметно займається розвитком практичних територіальних співтовариств, громадських організацій, побудовою діалогу між владою та громадськістю територій. Має досвід управління машинобудівним підприємством, кооперативами і відділенням Міжнародного Фонду в Україні. Останні п'ятнадцять років займається становленням і розвитком Агентства регіонального розвитку «Донбас».

Послуги: послуга надається з метою формування територіальних організацій на основі місцевих співтовариств для ефективного управління розвитком території і людей, використання місцевих ресурсів для вирішення ключових проблем території, побудовою комунікації між владою, органами місцевого самоврядування і людьми, що проживають на конкретній території.

Суть послуги: впровадження технології створення практичних територіальних співтовариств як організаційних форм управляння територіальним розвитком, що включає в себе:

  • Визначення території,   яка потребує зовнішньої допомоги у власному розвитку
  • Фрагментація території за кількістю мешканців, які є соціальним об’єднанням на певній території (в шахтарських містах це селища, які формують місто та представляють собою окремі територіальні одиниці)
  • Визначення місцевих лідерів (під час зустрічей, у форматі Відкритого Простору, круглих столів) та проведення інформаційно-консультаційної роботи з залучення їх до формування Практичних територіальних співтовариств
  • Проведення освітньої програми для лідерів співтовариств та членів громади
  • Проведення діагностики території та формування паспортів території
  • Підготовка документів до реєстрації практичного територіального співтовариства
  • Створення з лідерами громад Програми місцевих ініціатив
  • Розробка соціальних проектів спрямованих на вирішення ключових соціальних проблем громади.
  • Активізація та залучення нових членів у ПТС

 

Практичне територіальне співтовариство реєструється за Законом України «Про громадські об’єднання»

Проведення консультацій і організація навчальних програм з побудови стратегій розвитку територій. Проведення школи з соціальної економіки, соціального проектування та соціального підприємництва.

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро КОВАЛЬ

 

м. Донецьк

керівник відділу управління проектами Агентства регіонального розвитку «Донбас»

моб. +38 066 090 5653, служб. +380623457419

 

Маю значний досвід професійної діяльності у сфері організаційного розвитку та соціального проектування. Предметно займаюся проблемами становлення та розвитку соціально-орієнтованих організацій (некомерційних організацій) , стратегічного планування діяльності організацій, формуванням організаційної культури та організаційної поведінки. Маю досвід з розробки соціальних проектів та управління соціальними проектами. Був експертом по роботі з органами влади та громадськими організаціями програми Європейського Союзу TACIS «Розвиток громадянського суспільства». Маю публікації та видання з практичних питань становлення та розвитку неприбуткових організацій в Україні.

Послуги: Проведення тренінгів   та консультацій спрямованих на удосконалення процесів вирішення проблем і відновлення діяльності організації шляхом більш ефективного навчання членів організацій принципів   організаційних змін, організаційних циклів, залежностей структури організацій від процесів у внутрішньому та зовнішньому середовищі – при особливій увазі до культури організації, з урахуванням неформальних та   формальних робочих груп. Механізми реєстрації та становлення   соціально орієнтованих організацій як проектно-орієнтованих.

 

 

 

 

 

 

 

  

Ольга ТАТЕРЕНКОВА

м.Донецьк

Керівник тренінговых програм Агентства регіонального розвитку «Донбас»

моб. +380506964106

 

Сертифікований бізнес-тренер з 14-річним професійним досвідом в напрямках розвитку людського потенціалу, кооперації та підприємництва,   соціального проектування,   гендеру.

Являючись керівником тренінгових програм АРР «Донбас», займається діяльністю, що спрямована на створення та розвиток територіальних організацій на депресивних територіях Донецької та Луганської областей на основі місцевих співтовариств   -   практичного інструменту впливу на процеси прийняття рішень в області розвитку громади, створення нової культури взаємодії мешканців та влади, яка заснована на принципах громадської участі та громадському моніторингу планів місцевого розвитку.

 

За 6 років   роботи в Агентстві провела коло 500 тренінгів з жителями міст та селищ, підприємцями, представниками громадських організацій, органів місцевого самоврядування.

 

Розробила власні тренінгові матеріали.  Приймала участь у створені посібників, бюлетенів, підручників.

 

Являюсь членом національної (всеукраїнської) мережі фахівців та практиків з регіонального і місцевого розвитку «Регіонет»

 

 

 


© 2015 ARD. Всі права захищено.
© 2006-2009 Українська локалізація: Joomla! Україна . Всі права захищено!
Joomla! - безкоштовне програмне забезпечення, яке розповсюджується за ліцензією GNU/GPL .
ставки кс го с 1 рубля